تماس با ما


The آدرس

آدرس: بندرعباس ؛ مجتمع تجاری ستاره شهر ، طبقه سوم پلاک۴-۴۷

تلفن: ۳۲۲۳۸۹۰۰

ایمیل: info@gilaspc.ir


ساعتکاری

شنبه تا پنجشنبه ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۲

جمعه ۱۷ تا ۲۲